Regulamin sesji 

zdjęciowych

C Z Y T A J

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

To sesje zdjęciowe, które powstają w   wyjątkowych sceneriach, takich jak zamki, ruiny zamków, pałace, wszelkie zabytki, ale również w miejscach, które są piękne w określonym czasie, jak pola maków, słoneczników, wrzosowiska.

Są to również często sesje objęte atrakcyjną promocją!!!

 

Będę tu zamieszczała propozycje różnych sesji, które są bardzo unikatowe.

Ceny tych sesji będą zależały od wielu aspektów składających się na daną sesję okazjonalną,

między innymi- ilość zdjęć, miejsce, czy w skład pakietu będą wchodziły dodatki (takie jak, odbitki, wydruki, foto albumy, wall decor).

Na cenę będą miały też wpływ ew. promocje, czy vouchery na taką sesję. 

 

 

WARTO NA BIERZĄCO ŚLEDZIĆ, CO AKTUALNIE JEST W OFERCIE, GDYŻ MOŻNA TRAFIĆ NA COŚ NAPRAWDĘ WYJĄTKOWEGO, JAK RÓWNIEŻ CZĘSTO W PROMOCYJNYCH CENACH !!!

 

Z A P R A S Z A M !!!

C Z Y M   S Ą 

Sesje Okazjonalne

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

Aktualne Sesje Okazjonalne

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

S E S J E  

Z D J Ę C I O W E 
O K A Z J O N A L N E

P A N E L  K L I E N T A

  D O S T Ę P N Y 
 T Y L K O  N A 
 K O M P U T E R A C H 
 I  L A P T O P A C H

 

DO WGLĄDU TYLKO Z POZYCJI

KOMPUTERÓW I LAPTOPÓW