ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  P S A


dostępne pakiety

Pakiet MINI - 5  zdjęć  300zł


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć  500 zł


Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć  700 zł

D o d a d k o w e  o p c j e :

P a k i e t  z a w i e r a :

Dla właścicieli psiaków z adopcji przygotowałam bardzo atrakcyjną ofertę.

W celu jej poznania skontaktuj się ze mną.

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

-zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

-zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo

- sesje standard i premium trwają minimum 2h, sesje mini trwają minimum 1h

 

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł 

dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

-zdjęcia poddane autorskie, profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

-zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

-minimum 2h poświęconych na sesję standard i premium,

minimum 1 h na sesję mini

 

 

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł 

dwa psy na sesji w cenie pakietu, każdy kolejny to koszt - 50 zł

-istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnych foto albumów, już od 10 zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

Sesja obejmuje ujęcia całej sylwetki psa, portrety oraz zdjęcia w ruchu.


PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych