P A N E L  K L I E N T A

  D O S T Ę P N Y 
 T Y L K O  N A 
 K O M P U T E R A C H 
 I  L A P T O P A C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

Latające Psy 26 Wrocław 

P A N E L  K L I E N T A

Panel klienta jest miejscem, gdzie można wybrać ze spersonalizowanej galerii, dodatkowe ujęcia z sesji lub jak w przypadku sesji dla hodowcy, czy sesji psa exclusive, dokonać wyboru samodzielnie już na wstępie. Mieszczą się w niej ujęcia starannie wyselekcjonowane, lecz nie poddane obróbce, należy więc liczyć się, że efekt końcowy będzie się znacząco różnił od oryginału.  Galerie chronione są hasłem, które klient otrzyma ode mnie w celu zalogowania się. Po dokonaniu wyboru fotografii przez klienta galeria zostaje zlikwidowana po 14 dniach, w tym czasie można dobrać, wedle życzenia, kolejne ujęcia z sesji. 

Jako że są to zdjęcia surowe, niepoddane jeszcze mojej autorskiej obróbce, wgląd do nich może mieć tylko klient. Nie ma możliwości dokupienia plików RAW- zdjęć nie poddanych obróbce.
Dostępne są tu również galerie publiczne z zawodów, wystaw, szkoleń itp. - są one już poddane delikatnej obróbce, są to zdjęcia reporterskie - dostępne bezterminowo.
Zdjęcia objęte są prawami autorskimi i jako autorka nie wyrażam zgody na ich kopiowanie, robienie zrzutów z ekranu itp.
Panel klienta jest dostępny tylko na komputerach i laptopach, nie dostępny na tabletach i smartfonach.

BONO- dodatkowe ujęcia 

BLUE- dodatkowe ujęcia 

BLUE- dodatkowe ujęcia 

JOKER- dodatkowe ujęcia