Regulamin sesji 
zdjęciowych

C Z Y T A J

D o d a t k o w e  o p c j e :

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 25 zł

- jedno zwierzę na sesji w cenie pakietu, każde kolejne to koszt - 50 zł

 


Sesje NATURAL dotyczą :

- sesji psa
- sesji kota
- sesji konia

P a k i e t  z a w i e r a :


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć  300 zł

Pakiet PREMIUM - 20 zdjęć 500 zł

- sesja, po której zdjęcia poddane są tylko minimalnej post produkcji, doskonałej jakości kadry są całkowicie naturalne, nie poddane mojej artystycznej obróbce. Wszystkie efekty uzyskane na fotografii są zasługą najwyższej jakości sprzętu fotograficznego na jakim pracuję. 

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia, 

 poddane minimalnej, niezbędnej obróbce, do pobrania cyfrowo

- minimum 2h poświęcone na sesję 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

 

 

 

S E S J E  Z D J Ę C I O W E  N A T U R A L

dostępne pakiety

K A S I A  H E I N R I C H

Copyright        

Kasia Heinrich Photography

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a
  P s ó w  i  K o t ó w

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW