ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

S E S J E  Z D J Ę C I O W E  N A T U R A L


dostępne pakiety

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia, 

 poddane minimalnej, niezbędnej obróbce, do pobrania cyfrowo

- minimum 2h poświęcone na sesję 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

 

 

 

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

- sesja, po której zdjęcia poddane są tylko minimalnej post produkcji, doskonałej jakości kadry są całkowicie naturalne, nie poddane mojej artystycznej obróbce. Wszystkie efekty uzyskane na fotografii są zasługą najwyższej jakości sprzętu fotograficznego na jakim pracuję. 


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć  300 zł


Pakiet PREMIUM - 20 zdjęć 500 zł

P a k i e t  z a w i e r a :


Sesje NATURAL dotyczą :


- sesji psa

- sesji kota

- sesji konia

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 25 zł

- jedno zwierzę na sesji w cenie pakietu, każde kolejne to koszt - 50 zł

 

D o d a t k o w e  o p c j e :

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych