ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  K O T A


dostępne pakiety

Pakiet MINI - 5 zdjęć  300 zł


Pakiet MINI WŁAŚCICIEL I KOT - 

5 zdjęć  400 zł  

D o d a t k o w e  o p c j e :

P a k i e t  z a w i e r a :

Dla właścicieli kotków z adopcji przygotowałam bardzo atrakcyjną ofertę.

W celu jej poznania skontaktuj się ze mną.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

-zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

-zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

-minimum 1h poświęcona na sesję

 

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł 

dwa koty na sesji w cenie pakietu, każdy kolejny kot to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.