ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  D L A  H O D O W C Y


dostępne pakiety

Atutem sesji dla hodowcy jest fakt, iż fotograf będzie korzystał z fotografii tylko w celach zaprezentowania ich w portfolio- na swoich stronach internetowych i social mediach. Nie będzie natomiast korzystał z nich w celach komercyjnych- zarobkowych.

Klient będzie miał również możliwość korzystania z wybranych ujęć do prezentacji w grafikach, takich jak: zapowiedź miotu, prezentacja suki hodowlanej, prezentacja reproduktora lub osiągnięć sportowych psa itp. 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł

- możliwość zamówienia grafiki hodowlanej, w zależności od projektu koszt to - od 100 zł do 200 zł

- sesja dotyczy jednego psa, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość wykupienia licencji na rozszerzony, komercyjny użytek zdjęć, bądź wybranego zdjęcia  - w celu uzyskania szczegółów tej oferty, proszę się ze mną skontaktować.

- istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnych foto albumów, już od 10 zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila.

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

D o d a t k o w e  o p c j e :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia, 

 poddane autorskiej, profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- minimum 2h poświęcone na sesję standard i premium, minimum 1h na sesję mini

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

 

 

 

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

- sesja obejmuje zdjęcia psa w pozycjach wystawowych,

 portrety, zdjęcia w ruchu, a wszystko tak zaprezentowane na fotografiach, aby wydobyć jak najlepsze cechy eksterieru psa. 

Pakiet MINI - 5  zdjęć  400 zł


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć  600 zł


Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć  800 zł

P a k i e t  z a w i e r a :

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych