P a k i e t  z a w i e r a :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo

- nieograniczony czas fotografowania

( do czasu uzyskania zamierzonych efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku.

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 90 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

- można dodatkowo zamówić nośnik danych USB, umieszczony w specjalnej przegródce pudełka na zdjęcia, kolorystycznie do niego dopasowanym, koszt - 150zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo

- nieograniczony czas fotografowania

( do czasu uzyskania zamierzonych efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku.

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 90 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

- można dodatkowo zamówić nośnik danych USB, umieszczony w specjalnej przegródce pudełka na zdjęcia, kolorystycznie do niego dopasowanym, koszt - 150zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  C Z Ł O W I E K  I  P I E S


dostępne pakiety

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł

- dwa psy na sesji w cenie pakietu, każdy kolejny to koszt - 50 zł

- jedna osoba na sesji w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnego foto albumu, już od dziesięciu zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

D o d a t k o w e  o p c j e :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- minimum 2 h poświęconych na sesję standard i premium, minimum 1 h na sesję mini

 

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

-sesja obejmuje zdjęcia wedle uznania: właściciela z psem, dziecka z psem lub całej rodziny ze swoim pupilem,

a na życzenie klienta również ujęcia samego psa.

Wykonuję również sesje stylizowane.

Pakiet MINI - 5  zdjęć    400 zł


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć   600 zł


Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć   800 zł

P a k i e t  z a w i e r a :

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych