ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  P S A  E X C L U S I V E

Oferta dostępna wkrótce

Pakiet V I P zawiera :

P A K I E T  V I P -  2000 zł

Atutem sesji exclusive jest również fakt, iż fotograf będzie korzystał z fotografii tylko w celach prezentacji w portfolio- na swoich stronach internetowych i social mediach. Nie będzie natomiast korzystał z nich w celach komercyjnych- zarobkowych.

To sesja dla tych, którzy świata nie widzą poza swoim psem i chcą zatrzymać ulotne chwile na fotografiach, które ukażą jego wspaniałą psią osobowość w sposób iście wyjątkowy. To sesja dla osób, które cenią sobie możliwość wyboru, decydowania o wielu rzeczach podczas powstawania sesji oraz dla tych, którzy chcą mieć możliwość użytkowania wybranych ujęć komercyjnie. To sesja, której zwieńczeniem jest nie tylko artystyczna fotografia, ale również wykwintna forma jej przekazania oprawiona w ekskluzywny foto album i wall decore w postaci foto obrazu. To sesja dla wszystkich tych, którzy cenią sobie usługi fotograficzno- artystyczne na najwyższym poziomie P R E M I U M ! ! !

 

 

SESJE ODBYWAJĄ SIĘ WE WROCŁAWIU I UNIKATOWYCH MIEJSCACH W JEGO OKOLICACH.

D L A  K O G O  J E S T

Sesja psa Exclusive

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

- 20 profesjonalnych i artystycznych zdjęć. 

- Spersonalizowana galeria starannie wyselekcjonowanych zdjęć (dostępna dwa dni po sesji )w panelu klienta

(do której dostęp chroniony jest hasłem), z której klient sam wybiera ujęcia. Klient może liczyć na moją pomoc w wyborze, lub zdać się całkowicie w tej kwestii na mnie.

- Wybrane zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej autorskiej post produkcji.

- Na życzenie klienta możliwość zrealizowania swojej wizji twórczej i ustalenia ze mną koncepcji na sesję.

- Na życzenie klienta spersonalizowany VOUCHER z drewna dębowego w dębowym pudełku. 

- Sesja podzielona jest na dwa dni zdjęciowe. Sesja trwa minimum 2h każdego dnia z uwzględnieniem koniecznych przerw na krótki odpoczynek psa i klienta.

- Sesja odbywa się w dwóch różnych lokalizacjach.

- Lokalizacje są ustalane indywidualnie, w zależności od upodobań klienta.

- Podczas sesji na specjalne życzenie wykonam dwa ujęcia psa i właściciela, które będą całkowicie prywatne

(jeśli klient tak sobie zażyczy, czyli nie będą przeze mnie publikowane).

- Jeśli sesja dotyczy psa hodowlanego, to podczas niej powstaną ujęcia, które w profesjonalny sposób zaprezentują jego eksterier.

- Dwa zdjęcia z sesji zostaną objęte przeze mnie dożywotnią rozszerzoną licencją ( na komercyjne wykorzystanie zdjęć i korzystania z nich wedle swojej woli). Klient otrzyma specjalną umowę licencyjną, która będzie to potwierdzać.

- Czas oczekiwania na zdjęcia do 40 dni od dnia wyboru zdjęć ze spersonalizowanej galerii. 

- Kilka ujęć zostanie przesłanych już we wcześniejszym terminie na wskazany przez klienta adres mailowy.

- Zdjęcia będą w formacie jpg, o rozmiarach- dużym idealnym do wydruków bez mojego podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem.

- Klient w terminie do 40 dni otrzyma wszystkie 20 zdjęć w pięknej oprawie, jaką będzie ekskluzywny foto album z możliwością personalizacji, o formacie 30x20cm, umieszczony w eleganckim opakowaniu wraz z pendrivem ze zdjęciami z sesji.

- Klient otrzyma foto obraz wybranego przez siebie zdjęcia o wielkości wedle uznania 70x50 lub 90x60 cm w pionie lub poziomie.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

C Z Y T A J

Regulamin sesji 

zdjęciowych