K A S I A  H E I N R I C H

Copyright        

Kasia Heinrich Photography

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a
  P s ó w  i  K o t ó w

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

WRÓĆ DO- RODZAJE SESJI

ZAREZERWUJ SESJĘ

D l a  s t a ł y c h  k l i e n t ó w

P R O G R A M  L O J A L N O Ś C I O W Y

Każda osoba, która wykupiła u mnie sesję zdjęciową, automatycznie otrzymuje rabat w wysokości

15%

na kolejną sesję !!!

Z A P R A S Z A M ! ! !

 

Jeśli wykupisz u mnie sesję PREMIUM i zdecydujesz się na kolejną sesję również PREMIUM, to oprócz rabatu otrzymujesz FOTOKSIĄŻKĘ w prezencie - 30 x 20, będzie ona zawierała zdjęcia z obu sesji- 30 zdjęć.

D o d a t k o w e  o p c j e :

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł

- jeden koń na sesji w cenie pakietu, każdy kolejny to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnych foto albumów, już od 10 zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

P a k i e t  z a w i e r a :

Pakiet MINI - 5  zdjęć    300 zł

Pakiet STANDARD - 10 zdjęć  500 zł

Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć   700 zł

-sesja obejmuje zdjęcia konia portretowe i w ruchu

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- minimum 2h poświęcone na sesję standar i premium, minimum 1h na sesję mini

 

 

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  K O N I A

dostępne pakiety

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW