Regulamin sesji 

zdjęciowych

C Z Y T A J

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  C Z Ł O W I E K  I  K O Ń


dostępne pakiety

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- minimum 2 h poświęconych na sesję standard i premium, minimum 1 h na sesję mini

 

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- nieograniczony czas fotografowania 

( do czasu uzyskania zamierzonych

efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku 

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

-sesja obejmuje zdjęcia właściciela z koniem, a wedle uznania również ujęcia samego konia, zarówno w ruchu, jak i portrety. Na specjalne życzenie wykonuję również sesje stylizowane.

Pakiet MINI - 5  zdjęć    400 zł


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć   600 zł


Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć   800 zł

P a k i e t  z a w i e r a :

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł

- jeden koń w cenie pakietu, każdy kolejny to koszt - 50 zł

- jedna osoba na sesji w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

- istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnego foto albumu, już od dziesięciu zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

D o d a t k o w e  o p c j e :