ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

LATAJĄCE PSY 26 WROCŁAW 2022

zdjęcia do wyboru dla zawodników

Galeria będzie stopniowo uzupełniana o kolejne kadry z występów zawodników. Widoczne zdjęcia są już po obróbce gotowe do przekazania osobą zainteresowanym w dwóch formatach- dużym bez podpisu do użytku prywatnego oraz małym z moim podpisem do publikacji w internecie.

 Zakup zdjęcia jest równoznaczny z akceptacją wyznaczonych przez fotografa PÓL EKSPLOATACJI ZDJĘĆ z którymi można się zapoznać tu : 

 

KOSZT JEDNEGO ZDJĘCIA - 25 ZŁ

 

Osoby zainteresowane zakupem poszczególnych kadrów proszę o kontakt  na priv Kasia Heinrich

lub przez formularz kontaktowy na stronie Kasia Heinrich- kontakt

 

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H