ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

05 października 2021

Z wypadu nad kolorowe jeziorka

Ostatnio postanowiłam, że muszę bliżej poznać urokliwy Dolny Śląsk. Oto kilka fotografii z przepięknego miejsca jakim są kolorowe jeziorka. Bardzo chciałabym móc powtórzyć tam sesję zdjęciową również z innymi psimi modelami. Będę was informować na bieżąco , kiedy ponownie odwiedzę to miejsce, a może wówczas znajdą się jacyś chętni, na sesję w tym bajecznym miejscu :)

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H