Więcej o voucherach :

TU

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

S E S J A  Z D J Ę C I O W A  T Y  I  T W Ó J  P I E S


dostępne pakiety

ZAREZERWUJ SESJĘ

WRÓĆ DO- RODZAJE SESJI

Do sesji najlepiej wybrać ubrania w stylu vintage, boho, w kolorach ziemi - brąz, beż, szarości, butelkowa zieleń a także czerń i biel. Warto też dobrać takie kolory, które będą współgrały z umaszczeniem psa.

Jeśli planowana jest sesja, do której będzie pasowała konkretna kolorystyka, to poinformuję o tym w mailu.

W a ż n a   i n f o r m a c j a :

Każda osoba, która wykupiła u mnie sesję zdjęciową, automatycznie otrzymuje rabat w wysokości

15%

na kolejną sesję !!!

Z A P R A S Z A M ! ! !

 

Jeśli wykupisz u mnie sesję PREMIUM i zdecydujesz się na kolejną sesję również PREMIUM, to oprócz rabatu otrzymujesz FOTOKSIĄŻKĘ w prezencie - 30 x 20, będzie ona zawierała zdjęcia z obu sesji- 30 zdjęć.

P R O G R A M  L O J A L N O Ś C I O W Y

D l a  s t a ł y c h  k l i e n t ó w

-sesja obejmuje zdjęcia Twoje z psem,

jak również ujęcia samego psa.

Pakiet MINI - 5  zdjęć    400zł


Pakiet STANDARD - 10 zdjęć   600 zł


Pakiet PREMIUM - 15 zdjęć   800 zł

P a k i e t  z a w i e r a :

D o d a t k o w e  o p c j e :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo

- nieograniczony czas fotografowania

( do czasu uzyskania zamierzonych efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku.

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 90 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

- można dodatkowo zamówić nośnik danych USB, umieszczony w specjalnej przegródce pudełka na zdjęcia, kolorystycznie do niego dopasowanym, koszt - 150zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

P a k i e t  z a w i e r a :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- minimum 2 h poświęconych na sesję standard i premium, minimum 1 h na sesję mini

 

 

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 50 zł

- dwa psy na sesji w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

-istnieje możliwość zamówienia ekskluzywnych foto albumów już od 10 zdjęć - więcej informacji wysyłam na maila

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo

- nieograniczony czas fotografowania

( do czasu uzyskania zamierzonych efektów z sesji )

- eleganckie FINE ART PRINTY, czyli odbitki o formacie 15x23, umieszczone w ręcznie wykonanym pudełku, oprawionym tkaniną oraz imieniem Twojego psa/psów na wieczku.

- drewnianą podstawkę na karty z fotografiami

 

 

 

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 90 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

- można dodatkowo zamówić nośnik danych USB, umieszczony w specjalnej przegródce pudełka na zdjęcia, kolorystycznie do niego dopasowanym, koszt - 150zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

D o d a t k o w e  o p c j e :

- starannie wyselekcjonowane zdjęcia

- zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez podpisu oraz małym dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim podpisem

- sesje standard i premium trwają minimum 2h, sesje mini trwają minimum 1h

 

- możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 90 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

istnieje możliwość wypożyczenia stroju gotyckiego - 100 zł

- istnieje możliwość zamówienia WALL DECOR - wydruki z akrylowym wykończeniem, wydruki w ramce i foto obrazy - cennik wraz z dostępnymi rozmiarami, wysyłam osobie zainteresowanej na maila.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H