ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

01 sierpnia 2022

Realizacja sesji konkursowej przed obiektywem- KENZO

To była wspaniała sesja pod każdym względem, KENZO okazał się wspaniałym modelem, zapatrzonym w swoją panią do tego stopnia, że robił dosłownie wszystko o co go poprosiła, pozował na stoliczku, aby było go widać pośród przepięknych słoneczników. 

 Wszystko było idealne - pogoda, plener, KENZO i jego pani JUSTYNA, której z całego serca dziękuję, za tak mile spędzony czas i pozytywną energię, jaką emanuje :)

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H