ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

08 maja 2022

Realizacja sesji konkursowej- przed obiektywem
 DOROTA I COFFIN 

Zapraszam na kolejną już piątą odsłonę efektów z sesji w ramach organizowanego przeze mnie konkursu. Tym razem zwyciężył border collie, wspaniałej urody COFFIN. Bardzo się cieszę, że podczas tej sesji zapozowała mi również właścicielka Coffina- Dorota, ich wspólne ujęcie powoduje, że buzia sama mi się uśmiecha, emanuje od nich taka pozytywna energia. 

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H