ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

15 kwietnia 2022

Realizacja sesji konkursowej- przed obiektywem CIASTEK

Kolejny psiak, który wygrał u mnie sesje zdjęciową- 5 artystycznych fotografii. Ciastek okazał się idealnym modelem i pod względem psiej urody i pozowania. Choć nie ukrywam, że miał swoje arystokratyczne humorki ;) 

Zapraszam do zapoznania się z ujęciami z tej sesji.

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H