K A S I A  H E I N R I C H

Copyright        

Kasia Heinrich Photography

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a
  P s ó w  i  K o t ó w

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

Kolejny psiak, który wygrał u mnie sesje zdjęciową- 5 artystycznych fotografii. Ciastek okazał się idealnym modelem i pod względem psiej urody i pozowania. Choć nie ukrywam, że miał swoje arystokratyczne humorki ;) 

Zapraszam do zapoznania się z ujęciami z tej sesji.

Realizacja sesji konkursowej- przed obiektywem CIASTEK

15 kwietnia 2022

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW