ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

31 marca 2022

Realizacja sesji konkursowej- przed obiektywem BIRKA

Przedstawiam wam BIRKĘ dwuletnią przeuroczą weimarkę. Wygrała u mnie sesję - 5 artystycznych zdjęć. Przy okazji załapała się na pierwsze ujęcia jakie wykonałam Nikonem Z9- recenzja za jakiś czas. Cały czas uczę się tego aparatu, z pewnością jest niesamowity!!!

Birka współpracowała idealnie, bez obroży, bez smyczy, a właścicielka miała pełną kontrolę nad swoją młodą wyżlicą.

Oczywiście Birka pokazała też swoje prawdziwe oblicze, najlepsze było jak dostała totalnej głupawki i wpadła w szalony trans biegania, pełna radocha, nawet udało mi się zrobić zdjęcie z tego szaleństwa :) 

 

Birka i jej szaleństwo, ujęcie zupełnie nie planowane, ale myślę, że warto aby się tu znalazło, ukazuje pełną spontaniczność tej cudownej młodej weimarki.

 

Zapraszam do zapoznania się z kilkoma ujęciami w ramach sesji konkursowej :) 

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H