ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

P R Z Y G O T O W A N I E  D O  S E S J I  Z D J Ę C I O W E J  P S A

Z pewnością jako właściciel swojego psa, doskonale znasz jego potrzeby, naturę, kondycję, możliwości oraz wiele innych czynników, które sprawiają, że stanowicie zgrane stado. Sesja zdjęciowa może być jednak czymś zupełnie nowym i dla Ciebie i dla Twojego psiego przyjaciela, dlatego postaram się zapoznać Cię z kilkoma ważnymi aspektami, które mogą się przydać przed sesją, jak i w jej trakcie.

 

 

P r z e d  s e s j ą  z d j ę c i o w ą 

 

 

1. Warto zadać sobie pytanie, czy nasz pies jest posłuszny, czy umie podstawowe komendy, takie jak siad i zostań. Jeśli opanował te czynności, to bardzo ułatwi sprawę podczas sesji zdjęciowej. Jeśli natomiast psiak jest nieposłuszny, należy o tym poinformować fotografa, pies wówczas będzie pozował na smyczy. Do psów niesfornych warto poprosić drugą osobę do pomocy.

2. Psy pozujące na smyczy dobrze jak by miały na sobie subtelną obróżkę np. łańcuszek, aby można ją było łatwiej usunąć podczas obróbki zdjęć. Zamiast smyczy można użyć linki szkoleniowej, ringówki. Do zdjęć nie zakładamy psu szelek.

3. Przed umówionym terminem na sesję zdjęciową warto zadbać o szatę psa.

4. Pies powinien bić minimum trzy godziny na czczo przed rozpoczęciem zdjęć.

5. Za nim zacznie się sesja zdjęciowa pies powinien się załatwić i choć trochę zapoznać się z terenem, gdzie odbędą się zdjęcia. Ważne, aby nie eksploatować psa nadmiernie. Na sesję pies przychodzi wypoczęty.

6. W zależności od upodobań psa zabieramy ze sobą wszystkie niezbędne rzeczy, które ułatwią nam współpracę z psem podczas zdjęć. Tak więc nie możemy zapomnieć o smakołykach, najlepiej w małych kawałeczkach (rekomenduję również pasty w tubkach dla psów), zabawkach (piłki, szarpaki itp.). Nie zapominamy o wodzie dla psa (jeśli jest gorąco). Warto też w razie potrzeby zabezpieczyć siebie i psa preparatami na kleszcze i komary.

7. Przed sesją zdjęciową, drogą mailową informujemy fotografa o tym, jaki jest nasz pies. Wystarczą najważniejsze informacje, w jakim pies jest wieku i w jakiej kondycji, jeśli jest leciwy (sesja powinna być dopasowana do jego aktualnej formy), czy pies lubi powitania, czy jest bojaźliwy, czy raczej przebojowy itp. Te informacje ułatwią nam współpracę.

 

 

W  t r a k c i e  s e s j i  z d j ę c i o w e j

 

 

1. Podczas sesji zdjęciowej właściciel psa obserwuje jego zachowanie i informuje fotografa jeśli zauważy, że pies jest zmęczony, spragniony, potrzebuje się załatwić, albo zrobić sobie chwilę przerwy. Fotograf nie zna psa i sam może nie dostrzec takich sygnałów, dlatego obowiązek ten spoczywa na właścicielu. 

2. Fotograf ma wizję artystyczną i będzie ją proponował właścicielowi psa i to właściciel będzie ostatecznie decydował, czy pies jest w stanie wykonać dane polecenie, ustawić się we wskazanym miejscu, czasem wskoczyć na jakąś wysokość. Jeśli coś jest dla psa ponad jego aktualne możliwości, to nie zmuszamy psa na siłę do ich wykonania. Chyba, że właściciel wie, że jego pies zrobi daną rzecz, ale potrzebuje na nią więcej czasu. Pamiętajmy jednak, że podczas sesji zdjęciowej nie nauczymy psa nowych komend, sztuczek, jeśli pies czegoś stanowczo nie chce bądź nie umie, to nie robimy tego.

3. Właściciel psa bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i swojego zwierzęcia oraz za to, że pies puszczony luzem nie będzie stanowił zagrożenia dla zwierząt i ludzi  znajdujących się w pobliżu odbywającej się sesji, w tym fotografa. 

 

 

Sesja zdjęciowa ma być dla psa i jego właściciela miłym i ekscytującym przeżyciem, a jej efekt końcowy z pewnością przypieczętuje to wydarzenie !

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H