K A S I A  H E I N R I C H

Copyright        

Kasia Heinrich Photography

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a
  P s ó w  i  K o t ó w

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

Ta jesień była piękna - prawdziwa polska złota jesień. Zaowocowała też u mnie w dużo udanych kadrów :) 

Zapraszam do zapoznania się z niektórymi z moich tegorocznych jesiennych fotografii.

Fotograficzne podsumowanie jesieni 2021

02 grudnia 2021

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW