ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

31 grudnia 2021

BORYS - ZWYCIĘZCA KONKURSU sesja psa!

Pod koniec Grudnia postanowiłam, że w ostatni dzień każdego miesiąca będę losowała psiaka, który wygra u mnie sesję zdjęciową - 5 artystycznych i profesjonalnych fotografii. Każda osoba, która zgłosi się do konkursu i zapisze do mojego NEWSLETTERA, bierze udział w losowaniu. Pierwszym zwycięzcą został wspaniały psiak - Borys, który po mimo swojej dysfunkcji w postaci braku tylnej łapki, jest psem totalnie spontanicznym, wesołym i mega wysportowanym, co widać na załączonych zdjęciach. 

PRZEDSTAWIAM WAM BORYSA

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

P r o f e s j o n a l n a i  A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a

  P s ó w  i  K o t ó w

Kasia Heinrich Photography

Copyright        

K A S I A  H E I N R I C H