ARTYSTYCZNA FOTOGRAFIA PSÓW I KOTÓW

K A S I A  H E I N R I C H

    Copyrigh       Kasia Heinrich Photography

K A S I A  H E I N R I C H

K A S I A  H E I N R I C H

- 10 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej obróbce,      do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do       publikowania w mediach społecznościowych z moim       logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

 

 

  

 

 

 

 

 

 

P A K I E T  M I N I

Sesja zdjęciowa PSA - dostępne pakiety

________________________________

ZAREZERWUJ SESJĘ

WRÓĆ DO- RODZAJE SESJI

___________________________

P A K I E T  M I D I


 • 10 starannie wyselekcjonowanych zdjęć
 • zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo
 • zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym      dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo
 • nieograniczony czas fotografowania

 

                                               400 zł

 

 • możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 40 zł
 • dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

PAKIET MIDI

UMÓW SIĘ NA SESJĘ

PAKIET MIDI

P A K I E T  M I N I

W Ł A Ś C I C I E L  I  K O T

 • 5 starannie wyselekcjonowanych zdjęć
 • zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo
 • zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym      dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo
 • nieograniczony czas fotografowania

 

                                                   200 zł

 

 •  możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 40 zł 
 •  dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

 

P A K I E T  M I N I

P A K I E T  M A X I


 • 15 starannie wyselekcjonowanych zdjęć
 • zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do pobrania cyfrowo
 • zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego, bez logo oraz małym      dopasowanym do publikowania w mediach społecznościowych z moim logo
 • nieograniczony czas fotografowania

                                                   

                                                 600 zł

 

 • możliwość wykupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia to - 60 zł
 • dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

P A K I E T  M I N I

W Ł A Ś C I C I E L  I  K O T

- 5 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej                     obróbce, do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do     publikowania w mediach społecznościowych z moim     logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

  

 

 

 

 

 

                                                 

P A K I E T  M A X I

- 10 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                                600 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

 

 

 

 

                                         

                                       

 

P A K I E T  M I N I

- 15 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej obróbce,      do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do       publikowania w mediach społecznościowych z moim       logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

  

 

 

 

 

 

 

- 5 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej                     obróbce, do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do     publikowania w mediach społecznościowych z moim     logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

  

 

 

 

 

 

                                                 

- 15 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                              900 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

 

 

 

 

                                         

                                       

 

P A K I E T  M A X I

- 10 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                                600 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

- jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

 

 

 

 

                                         

                                       

 

P A K I E T  M I DI

- 15 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej obróbce,      do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do       publikowania w mediach społecznościowych z moim       logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 40 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

  

 

 

 

 

 

 

P A K I E T  M A X I

- 10 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                                400 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 40 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

 

 

 

 

                                         

                                       

 

- 5 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

 

- zdjęcia poddane artystycznej i profesjonalnej                     obróbce, do pobrania cyfrowo

 

- zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku                   prywatnego bez logo, oraz małym, dopasowanym do     publikowania w mediach społecznościowych z moim     logo

 

- nieograniczony czas fotografowania

 

 

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 60 zł

 

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

jedna osoba w cenie pakietu, każda kolejna to koszt - 50 zł

  

 

 

 

 

 

                                                 

P A K I E T  M I DI

- 5 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                                200 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 40 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

 

 

 

 

                                         

                                       

 

- 15 starannie wyselekcjonowanych zdjęć

-  zdjęcia poddane profesjonalnej i artystycznej obróbce, do            pobrania cyfrowo

 - zdjęcia w dwóch formatach, dużym do użytku prywatnego,        bez logo, oraz małym dopasowanym do publikowania w            mediach społecznościowych, z moim logo 

 -  nieograniczony czas fotografowania

                                   

                                600 zł

 

- możliwość dokupienia większej liczby zdjęć, koszt zdjęcia - 40 zł

- dwa psy w cenie pakietu, każdy kolejny pies to koszt - 50 zł

 

PROJEKT STRONY - Kasia Heinrich

_________

A r t y s t y c z n a  F o t o g r a f i a  P s ó w  i  K o t ó w

__________

Kasia Heinrich Photography

Copyright 

K A S I A  H E I N R I C H

kahora777@onet.pl

     ________________

K O N T A K T


S O C I A L  M E D I A

_________________